RESERVATION

Terms & Conditions

|Terms and Conditions
Terms and Conditions2023-09-19T05:49:29+00:00

MIGHTY MOUNTAIN

ระเบียบการเข้าพัก

– Check in ได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ของวันที่เข้าพัก
Check out ไม่เกิน 12:00 น. ของวันถัดไป
หาก Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
หาก Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
– ขอสงวนสิทธิ์กับบุคคลที่ไม่ได้เข้าพักกับทาง Mighty Mountain ไม่สามารถเข้ามาภายในบ้านพักได้ ทุกกรณี ไม่มียกเว้น
– กรณีที่ลูกค้าไม่เข้าพักตามที่ทำการจองไว้ ทาง Mighty Mountain ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
– หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนวันเข้าพัก
– กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งและแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 45 วัน
และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม
– ในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กำหนดไว้ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการ 50% จากราคาเต็มของห้องพัก
– หากมีการเข้าพักเกินจำนวนที่กำหนดไว้ทางบ้านพักมีสิทธิ์เรียกร้องค่าที่พักเพิ่มเติม

MIGHTY MOUNTAIN

ข้อกำหนดในการเข้าพัก

ที่ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบเห็นทางบ้านพักมีสิทธิ์เรียกร้องค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
– ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพักและห้องอื่นๆภายในบ้านพัก
– ทางบ้านพักไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก
– ทางบ้านพักขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เตาถ่านประกอบอาหารในบริเวณบ้านพัก
– โปรดรักษาความสะอาดภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในบ้านพัก
– ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ (เช่น โต๊ะ, เตียง,ตู้เย็น) ภายในห้องพัก
– ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในบ้านพัก
– ห้ามนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในห้องพัก หรือบริเวณอื่นของบ้านพัก
– ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
– ห้ามนำเตาไฟฟ้าหรือเตาถ่าน ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทางบ้านพักจัดเตรียมไว้ เข้ามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
– ทางบ้านพักไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าใดๆของท่าน หากมีการสูญหายเกิดขึ้น ทั้งภายในบ้านพักรวมถึงรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
– ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ จริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
– ไม่ส่งเสียงดัง หลัง 23.00 น. อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือรบกวนความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า เนื่องจากบ้านพักอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
– ห้ามทะเลาะวิวาทภายในบ้านพัก และห้ามลูกค้าที่เมาสุราเกินกว่าปกติเข้าพักภายในบ้านพัก

MIGHTY MOUNTAIN

กฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำ

– สระว่ายน้ำเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 6.00 – 21.00 น.
– บริเวณสระว่ายน้ำไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
– โปรดแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำมาตรฐาน
– กรุณาชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำ
– กรุณาล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำและห้ามสวมรองเท้าลงสระ
– ห้ามสูบบุหรี่บริเวณสระว่ายน้ำ
– ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานบริเวณสระว่ายน้ำ
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่อนุญาตให้ใช้สระโดยลำพัง
– ห้ามวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
– ห้ามนำแก้วหรือวัสดุที่แตกได้และเป็นอันตรายเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ

MIGHTY MOUNTAIN

กฎระเบียบในการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

– แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนทำการเข้าพัก
– มีค่าบริการเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับ ขนาด น้ำหนักของสัตว์เลี้ยง)
– มีประกัน 2,000 บาท/ตัว (ลูกค้าจะได้รับคืนเมื่อเช็คเอาท์)
– หากมีความเสียหายที่มีมูลค่าเกินจากเงินประกัน ทางบ้านพักขออนุญาตคิดค่าเสียหายตามมูลค่าจริง
– นำอุปกรณ์ส่วนตัวของสัตว์เลี้ยงมาด้วย เช่น จานอาหาร ผ้าหรือเบาะนอน อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง สายจูง
– ขอความร่วมมือไม่นำสัตว์เลี้ยงขึ้นบนเตียงและไม่ใช้อุปกรณ์ภายในบ้านพักร่วมกับสัตว์เลี้ยง เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม
– กรุณารักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องพัก กรณีสัตว์เลี้ยงขับถ่ายในห้องพัก ควรเก็บกวาด และ กำจัดกลิ่นให้เรียบร้อย
– ขอความร่วมมือไม่นำสัตว์เลี้ยงลงเล่นในสระว่ายน้ำ
– กรณีมีลูกค้ารายอื่นอยู่ในบริเวณนั้น ขอความร่วมมือไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นโดยไม่ใช้สายจูงอาจเป็นการรบกวนลูกค้ารายอื่น ๆ หรือทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยได้